Vstupem do čekárny a ordinace našeho zdravotnického zařízení pacient souhlasí s níže podrobně rozvedeným Vnitřním řádem ambulance.

 
1/ Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy telefonicky nebo e-mailem na objednaný termín do 08.00  hod. v den termínu návštěvy u prvovyšetření nutná omluva den předem do 12.00 hodin.... /první absenci z vážných důvodů akceptujeme/..................250 Kč /500kč u prvovyšetření
 
 

2/ Máte li příznaky infekčního onemocnění, prosím buďte ohleduplní a přezvěte se k jinému termínu. Bude Vám přidělen v brzké době po úzdravě.

Dítě /doprovod/ v akutním infekčním onemocnění nebude ošetřen, v případě akutnosti stavu  použijte respirátor.