O Nás

„...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé...“     Lizardi

MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna

 

Profesionální praxe

od r. 2003- do r. 2008:  lékařka v psychiatrické nemocnici Opava

od r. 2008- sekundární lékař na psychiatrickém oddělení FN Ostrava, pedopsychiatrická ambulance

od r. 2014-  pracuji jako odborný asistent Lékařské fakulty Ostrava pro obor: Psychiatrie

                a Ostravské univerzity pro obor: Speciální pedagogika

 

Vzdělání

r.2003- Ukončeno vzdělání na Lékařské fakultě UP Olomouc

r.2004-2010- Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Systematické a rodinné psychoterapii Praha

r.2010-Soudně znalecký kurz v psychiatrii

r.2014- Certifikovaný kurz - diagnostika dětského autismu ADOS-2, Irsko-Dublin

Od r. 2021-  Doktorandské studium na  OU Pedagogická fakulta

 

Specializační atestace

r.2008 - Atestace z dospělé psychiatrie, Praha

r.2010 - Specializační zkouška ze systematické psychoterapie IPVZ Praha

r.2011 - Atestace z dětské a dorostové psychiatrie, Praha

 

Jsem aktivní člen pracovní skupiny FN Ostrava pro léčbu Poruch příjmu potravy.

Jsem členem odborné společnosti Asociace dětské a dorostové psychiatrie.

Spolupracuji s neziskovou organizací Anabell-Ostrava  pro léčbu poruch přijmu potravy

 

 

Mgr. Zuzana Florek 

 

Během celé pracovní kariéry se zabývá výchovou a rodinnými vztahy.

Je vystudovaný speciální pedagog - etoped s téměř desetiletou praxí.  Zaměřuje se na práci s dětmi s poruchami učení a chování, zejména s těmi, které jsou v ústavní péči. Má zkušenost se skupinovou a individuální prací s klienty. Spolupracuje s organizacemi, které se zabývají prevencí patologických jevů. Prošla  socioterapeutickým výcvikem SUR. Několik let  pracovala na oddělení pro extrémní poruchy chování, takže má zkušenosti i s krizovou intervencí, zkušenosti doplňuje i pětiletá praxe v mateřské škole a dvouletá praxe na druhém stupni základní školy.

 

2004 ukončení magisterského studia na Ostravské univerzitě obor Vychovatelství svolnočasovým a  resocializačním zaměřením

2008 - 2011 vzdělávací program akreditovaný MŠMT- SUR-  Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou v rozsahu 360 hodin

2014 vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT - Jak pomoci autistickým dětem ve škole

2018 vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT - Poruchy chování I, II

2020 vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT - Kognitivně-bahaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

2020 vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT - Psychiatrické minimum pro pedagogy - dětský klient

2020 vzdělávací program akreditovaný MŠMT  - Rizika internetu a nástrahy v kyber prostoru