O Nás

„...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé...“     Lizardi

MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna

 

Profesionální praxe

od r. 2003- do r. 2008:  lékařka v psychiatrické nemocnici Opava

od r. 2008- sekundární lékař na psychiatrickém oddělení FN Ostrava, pedopsychiatrická ambulance

od r. 2014-  pracuji jako odborný asistent Lékařské fakulty Ostrava pro obor: Psychiatrie

                a Ostravské univerzity pro obor: Speciální pedagogika

 

Vzdělání

r.2003- Ukončeno vzdělání na Lékařské fakultě UP Olomouc

r.2004-2010- Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Systematické a rodinné psychoterapii Praha

r.2010-Soudně znalecký kurz v psychiatrii

r.2014- Certifikovaný kurz - diagnostika dětského autismu ADOS-2, Irsko-Dublin

Od r. 2021-  Doktorandské studium na  OU Pedagogická fakulta

 

Specializační atestace

r.2008 - Atestace z dospělé psychiatrie, Praha

r.2010 - Specializační zkouška ze systematické psychoterapie IPVZ Praha

r.2011 - Atestace z dětské a dorostové psychiatrie, Praha

 

Jsem aktivní člen pracovní skupiny FN Ostrava pro léčbu Poruch příjmu potravy.

Jsem členem odborné společnosti Asociace dětské a dorostové psychiatrie.

Spolupracuji s neziskovou organizací Anabell-Ostrava  pro léčbu poruch přijmu potravy

 

 

Mgr.Jadlovec Filip

 

FDT- Figur drawing test (Kresba postavy), Dr. Altman, 2006

KKI – Komplexní krizová intervence, REMEDIUM Praha, 2008 - 2010

Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové, Transformační systemická terapie 2009 - 2012

Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje, 05/2013 - 01/2015

 

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení pětiletého magisterského studia jsem začal pracovat jako psycholog v Krizovém centru pro děti a rodinu, které se nachází v Ostravě. V této organizaci jsem působil po dobu dvou let. Zabýval jsem se převážně prací s rodinami a dětmi (rozvodové situace, výchovné problémy). Součástí mé práce byla také diagnostika a terapie, včetně krizové intervence.

Zkušenosti z oblasti klinické psychologie jsem získal jako psycholog v Městské nemocnici v Ostravě. Po té jsem začal pracovat jako psycholog pro Vězeňskou službu České republiky, kde jsem strávil dva roky prací s doživotně odsouzenými a odsouzenými za násilné trestné činy. V této oblasti jsem nasbíral zkušenosti ve vedení skupin, diagnostice, individuální terapii a krizové intervenci. Současně jsem také spolupracoval dva roky s nadačním fondem Srdce na dlani, kde jsem působil jako psycholog v dětském domově. Své další psychologické zkušenosti jsem získával v Ostravě, kde jsem vedl sociálně-pracovní terapie pro dlouhodobě nezaměstnané v období od června 2010 do konce roku 2011. Další oblast ve které využívám svou psychologickou odbornost je práce lektora pro státní, školské a soukromé organizace (viz. služby Lektorování). Soukromou psychologickou praxi v Ostravě jsem zahájil v květnu 2010.

Od roku 2012 spolupracuji extérně s FOD Centrum rodinného poradenství, kde poskytuji psychologické služby především pěstounským rodinná včetně vzdělávání. Od roku 2014 jsem navázal také spolupráci s Klokánkem v Dolním Benešově, kde poskytuji zaměstnancům kazuistické semináře a případovou supervizi. Jsem dlouholetým členem Českomoravské psychologické společnosti a byl jsem 8 let dobrovolníkem o. s. ISIS. pro pomoc pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů.Od září 2014 jsem se stal členem pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti, která nově vznikla a zabývá se aktuální problematikou NRP, včetně návrhů na legislativní změny.