Placené služby

Do služeb mimo okruh placených výkonů z veřejného pojištění  spadají odborná vyjádření, zprávy, posudky – žádosti o ZTP/P, stupně invalidity, stupně závislosti na jiné fyzické osobě a jsou poskytovány za úhradu .

Ceník služeb platný od 1.1.2017  nehrazených ze zdrav.pojištění -dle zák. 48/91 Sb.

Termín vyšetření v mimo ordinační hodiny.......................600kč

Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy telefonicky nebo e-mailem na objednaný termín do 08.00  hod. v den termínu návštěvy u prvovyšetření nutná omluva den předem do 12.00 hodin.... /první absenci z vážných důvodů akceptujeme/..................250 Kč /500kč u prvovyšetření

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu.......250 Kč

Vyšetření a zpráva pro řidičský průkaz.........................................250 Kč

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace- vyhledávání, prostudování a předání zdravotnické dokumentace (každých započatých 30 minut).....200 Kč

Vystavení lékařské zprávy - výpis z dokumentace na žádost fyzické osoby .....200 Kč

Vystavení lékařské zprávy na žádost školského systému- MŠ,ZŠ,SŠ VŠ ,PPP, SPC ....200 Kč

Vystavení lékařské zprávy pro účely OSSZ, žádosti o ZTP/P, stupně invalidity, stupně závislosti na jiné fyzické osobě apod.......200kč

Lékařská zpráva pro sportovní činnost, rekreační akce, tábory a  lázně......200 Kč

Jednoduché administrativní výkony, kopie lékařské zprávy........50 Kč

Zaslání zdravotnické dokumentace, zprávy - poštovné.....100 Kč

Vyšetření pro samoplátce........... komplexní vyšetření 1000kč/60 minut, kontrola 500kč/30 minut


.