O nás

Poskytujeme ambulantní psychiatrickou péči dětským pacientům do 18 let věku s celým spektrem duševních poruch.

- pervazivní vývojové poruchy - dětský autismus, Aspergerův syndrom
- hyperkinetické poruchy-ADHD
- poruchy chování-spolupráce s SVP, OSPOD
- škodlivé užívání návykových látek
- afektivní, neurotické a psychotické poruchy-depresivní stavy, úzkostné potíže, psychosomatická problematika
- poruchy příjmu potravy-mentální bulimie a anorexie
- tikové poruchy, Tourettův syndrom
- psychotické poruchy, schizorenie

Školní problematika:

- spolupracujeme s PPP, SPC  s výchovnými poradci a školními psychology

Následná a lůžková péče:

- spolupracujeme  se stávajícími zařízeními lůžkové péče - dětská lůžková zařízení  a lůžková zařízení pro  dětskou psychiatrii

- spolupracujeme s léčebnami a lázněmi,  se zařízeními sociální péče a denními stacionáři

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201.