Bereme objednávky na nové klienty- volat až  od 1.9 2021 .

6.8  2021 dovolená neordinuji !!!!

 

Do ambulance stále choďte vždy s respirátorem !!!

 
 

SKYPE -  uživatelské jméno:  Psychiatrie pro deti

 

Vážení klienti/děti, rodiče

Máte li příznaky infekčního onemocnění, nebo jste byli Vy či Vaše rodina v kontaktu  v posledních 14 dnech  s osobami v karanténě nebo s kontaktem rizikových oblastí  či sami jste v karanténě, prosím opusťte ihned prostory čekárny a telefonicky kontaktujte svého lékaře k další domluvě!

Úmyslné šíření koronaviru je trestným činem, dotyčným hrozí na základě vládního nařízení trestněprávní postih, včetně povinnosti náhrady vzniklé škody.

Vstupem do ordinace čestně prohlašujete, že nepodléháte povinnosti podrobit se karanténě, nejste rizikový pro své okolí a nebyl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobami v karanténě nebo v rizikových oblastech.

Děkuji

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023

 

pondělí:  9.20 - 15.00

úterý:     10.00 - 14.00

středa:    --------------------

čtvrtek:  Psychoterapie, výchovné poradenetsví Mgr. Filip Jadlovec

pátek:     9.20 - 14.00

 

Ordinační hodiny

2/Mgr.Jadlovec Filip
psycholog, poradenství, rodinná psychoterapie

Kontakt : jadlovec@ostrava-psycholog.cz

 

Čtvrtek :  Jen pro objednané

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení