Akutní pacienti jsou ošetřeni ve FN Ostrava.Bereme objednávky na nové klienty!

 
 

PEDOPSYCHIATRICKÁ AMBULANCE NADÁLE JEDE  V BĚŽNÉM REŽIMU ZA  ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ!

Pokud na sobě pociťujete jakékoliv známky infekčního onemocnění, jste-li v karanténě či jste byli v kontaktu s osobou v riziku- do ambulance Nechoďte a přezvěte se telefonicky a nebo využijte skype kontrolu! Děkuji

Do ambulance stále choďte vždy s rouškou!!!

 
 
 

SKYPE -  uživatelské jméno:  Psychiatrie pro deti

 

Vážení klienti/děti, rodiče

Máte li příznaky infekčního onemocnění, nebo jste byli Vy či Vaše rodina v kontaktu  v posledních 14 dnech  s osobami v karanténě nebo s kontaktem rizikových oblastí  či sami jste v karanténě, prosím opusťte ihned prostory čekárny a telefonicky kontaktujte svého lékaře k další domluvě!

Úmyslné šíření koronaviru je nově trestným činem , dotyčným hrozí na základě vládního nařízení trestněprávní postih, včetně povinnosti náhrady vzniklé škody.

Vstupem do ordinace čestně prohlašujete, že nepodléháte povinnosti podrobit se karanténě, nejste rizikový pro své okolí a nebyl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobami v karanténě nebo v rizikových oblastech.

Děkuji

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023

 

pondělí:  10.00 - 15.00

úterý:     10.00  - 14.00

středa:    --------------------

čtvrtek:  Psychoterapie, výchovné poradenetsví Mgr. Filip JAdlovec

pátek:    10.00 - 14.00

 

Ordinační hodiny

2/Mgr.Jadlovec Filip
psycholog, poradenství, rodinná psychoterapie

Kontakt : jadlovec@ostrava-psycholog.cz

 

Čtvrtek :  Jen pro objednané

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení