Vážení klienti z důvodu čerpání mateřské dovolené je dočasně omezen provoz ordinace a to až do odvolání !

V rámci aktuální  situace nové klienty budu objednávat až v měsíci květnu - volejte 4.5 2020 mezi 10-10.30. Bude dost volných termínu  !!!
Akutní pacienti jsou ošetřeni ve FN Otrava.
 

MÁME SKYPE PŘIPOJENI- můžete lékaře kontaktovat v ordinační dobu : uživatelské jméno :  Psychiatrie pro deti

 

OD 16.3 2020  PEDOPSYCHIATRICKÁ AMBULANCE JEDE V NOUZOVÉM REŽIMU.

Až do odvolání se ruší všechny neakutní objednané kontroly. V čas vašeho termínu Vám budu telefonicky volat k další domluvě! Kontroly lez evetuálně realizovat přes skype-viz výše.

Pokud máte akutní potíže nejprve volejte /v ordinační dobu  po, út a pátek 10-13.00 hodin /a následně se domluvíme k dalšímu postupu.

Léky elektronicky ev poštou za poplatek

Děkuji za pochopení

 
 

Vážení klienti/děti, rodiče/-KORONAVIR !!!

Máte li příznaky infekčního onemocnění, nebo jste byli Vy či Vaše rodina v kontaktu  v posledních 14 dnech  s osobami v karanténě nebo s kontaktem rizikových oblastí  či sami jste v karanténě, prosím opusťte ihned prostory čekárny a telefonicky kontaktujte svého lékaře k další domluvě!

Úmyslné šíření koronaviru je nově trestným činem , dotyčným hrozí na základě vládního nařízení trestněprávní postih, včetně povinnosti náhrady vzniklé škody.

Vstupem do ordinace čestně prohlašujete, že nepodléháte povinnosti podrobit se karanténě, nejste rizikový pro své okolí a nebyl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobami v karanténě nebo v rizikových oblastech.

Děkuji

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023

 

pondělí:  10.00 - 14.00

úterý:     10.00  - 14.00

středa:    --------------------

čtvrtek:  Psychoterapie, výchovné poradenetsví Mgr. Filip JAdlovec

pátek:    10.00 - 14.00

 

Ordinační hodiny

2/Mgr.Jadlovec Filip
psycholog, poradenství, rodinná psychoterapie

Kontakt : jadlovec@ostrava-psycholog.cz

 

Čtvrtek :   Jen pro objednané

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení