Do ambulance stále choďte vždy s respirátorem !!!

 

Vážení klienti/děti, rodiče

Máte li příznaky infekčního onemocnění, nebo jste byli Vy či Vaše rodina v kontaktu  s osobami v karanténě nebo s rizikovým kontaktem či sami jste v karanténě, prosím opusťte ihned prostory čekárny a telefonicky kontaktujte svého lékaře k další domluvě!

Vstupem do ordinace čestně prohlašujete, že nepodléháte povinnosti podrobit se karanténě, nejste rizikový pro své okolí.

Děkuji

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023 - jen v ordinační dobu !!!

 

pondělí:  9.20 - 15.00

úterý:      9.20 - 14.00

středa:    vyuka studentů, mimoordinační termíny a konzultace

čtvrtek:   vyuka studentů, mimoordinační termíny a konzultace

pátek:     9.20 - 14.00  

               15.00-17.00 Mgr. Florek - etopedie

 

Ordinační hodiny

2/Mgr. Zuzana Florek
výchovné poradenství, etopedie, psychoterapie

Kontakt : zuzana.florek@seznam.cz

Mobil : 605 717 495

 

Pátek :  15.00-17.00

Jen pro objednané klienty pedopsychiatrické ambulance.

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení
 
 
On-line kontakt :

SKYPE -  uživatelské jméno:  Psychiatrie pro deti