POZOR !!!

Ambulance z důvodu rodičovské dovolené funguje v omezeném režimu jen pro stálé a objednané klienty !

Na léky si piště nadále emailovou cestou . Taktéž i běžné konzulatce zdravotního stavu budeme řešit spolu a to on-line cestou přes email. Mobil nadále není aktivní.

V rámci výše uvedeného budou kontroly probíhat intenzivněji v omezeném čase.

 

Pouze  pro akutní kontroly- život ohrožující stavy /nikoliv pro recept a běžné konzultace, či výpisy  / apod..  je zajištěn zástup u  MUDr. Vaníkové po předchozím telefonickém objednání !!!  Otakara Jeremiáše 1973/4, 708 00 Ostrava, Poruba a to pouze v době nepřítomnosti lékaře v termínu výše uvedeném.  tel : +420 776 712 906  ev cestou LSPP, akutní pohotovot FNO

Děkuji

 

Objednávky na nové termíny jsou prozatím pozastaveny z kapacitních důvodů.

 
 

Vážení klienti/děti a rodiče

Máte li příznaky infekčního onemocnění, prosím buďte ohleduplní a přezvěte se k jinému termínu. Bude Vám přidělen v brzké době po úzdravě.

 

Dítě /doprovod/ v akutním infekčním onemocnění nebude ošetřen, v případě akutnosti stavu  použijte respirátor.

Děkuji za pchopení

 

POZOR!!! Upozorňujeme na vnitřní řád ambulance ! 

Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy telefonicky nebo e-mailem na objednaný termín do 08.00  hod. v den termínu návštěvy u prvovyšetření nutná omluva den předem do 12.00 hodin.....................500kč

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023 - nedostupý po dobu RD, piště email 

Ordinační doba - jen prozvané klienty dle osobní domluvy po dobu RD

 

Ordinační hodiny

2/Mgr. Zuzana Florek
výchovné poradenství, etopedie, psychoterapie

Kontakt : zuzana.florek@seznam.cz

Mobil : 605 717 495 /telefon není na lékaře, ale pouze pro klienty psychologa !!!/

Čtvrtek : 15.00-18.00

Pátek :  15.00-18.00

Jen pro objednané klienty kteří chodí do naši pedopsychiatrické ambulance.

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení
 
 
On-line kontakt : /aktuálně mimo provoz!/

SKYPE -  uživatelské jméno:  Psychiatrie pro deti