8.11  2021 ordinace od 9.40 hodin Děkuji za pochopení !!!!

 

Do ambulance stále choďte vždy s respirátorem !!!

 
 

SKYPE -  uživatelské jméno:  Psychiatrie pro deti

 

Vážení klienti/děti, rodiče

Máte li příznaky infekčního onemocnění, nebo jste byli Vy či Vaše rodina v kontaktu  s osobami v karanténě nebo s rizikovým kontaktem či sami jste v karanténě, prosím opusťte ihned prostory čekárny a telefonicky kontaktujte svého lékaře k další domluvě!

Vstupem do ordinace čestně prohlašujete, že nepodléháte povinnosti podrobit se karanténě, nejste rizikový pro své okolí.

Děkuji

 

Ordinační hodiny:

1/MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna
pedopsychiatr, psychoterapeut

Kontakt : psychiatrieprodeti@seznam.cz

Mobil :  736 512 023

 

pondělí:  9.20 - 15.00

úterý:      9.20 - 14.00

středa:    Výuka studentů, klinický den, mimoordinační termíny a konzultace 

čtvrtek:   Psychoterapie, výchovné poradenetsví Mgr. Filip Jadlovec

pátek:     9.20 - 14.00

 

Ordinační hodiny

2/Mgr.Jadlovec Filip
psycholog, poradenství, rodinná psychoterapie

Kontakt : jadlovec@ostrava-psycholog.cz

 

Čtvrtek :  Jen pro objednané

 

Neposkytujeme péči klientům poj 111 a 201

 

Organizace péče:

1/O léky je možno nadále žádat
emailovou formou 
 psychiatrieprodeti@seznam.cz
Budou Vám nachystány do 5 pracovních dní v ambulanci ev. poslány elektronicky.
 
2/ Akutní psychiatrická péče  ve všední  mimoordinační hodiny a dny je zajištěna ve
FN Ostrava - Pedopsychiatrická ambulance – sestra tel. 597373280
Vždy jen po předchozí telefonické domluvě  Vašeho ošetřujícího pediatra  se zastupujícím lékařem
od 7.00-14.00
 
3/ Před plánovaným termínem k prvovyšetření je nutno tento termín potvrdit a to pracovní den předem do 9 hodin SMS zprávou.  Pokud termín prvovyšetření nebude potvrzen je termín nabídnut jiným klientům !!!
Toto opatření bylo zavedeno z důvodu nesolidního jednání klientů, kteří si termín objednali a  následně se bez omluvy nedostavili. Děkuji.
 
Děkuji za pochopení